Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, sju ledamöter och två ersättare.

Årsmötet väljer årligen ordförande för ett år, tre alternativt fyra ledamöter
och en ersättare för två år.

Styrelsen 2020

Ordförande, mässdirektör
Peder Andersson

Vice ordförande, traditionsförvaltare
Jessica Liedberg

Sekreterare
Mårten Wicander

Kassör
Tomas Stålhammar

Biträdande kassör
Jim Ellingsworth

Mässofficer
Tobias Ekström

Biträdande mässofficer
Fabian Cornils

Stugfogde, tillika chef stugkommittén
Peter Thörn

Stugkommitté

Victor Nielsen

Fredrik Hallberg

Styrelse-ersättare
Andreas Johansson

Styrelse-ersättare
Christian Axelsson

Valberedning
Rikard Larsson (sammankallande)
Pehr Sturesson, Joakim Hallberg

Vill ni få kontakt med styrelsen och valberedningen? Kontakta oss!

 

 

Login för medlemmar