Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, sju ledamöter och två ersättare.

Årsmötet väljer årligen ordförande för ett år, tre alternativt fyra ledamöter
och en ersättare för två år.

Styrelsen 2022

Ordförande, mässdirektör
Peder Andersson

Vice ordförande
Daniel Häggblad

Sekreterare
Emeli Ljung

Kassör
Annelie Gustavsson

Mässofficer
Tobias Ekström

Biträdande mässofficer
Alexander Rydholm

Stugfogde, tillika chef stugkommittén
Peter Thörn

Stugkommitté

Christian Kylvik

Daniel Gregard

Styrelse-ersättare
Mårten Wicander

Styrelse-ersättare
Edvin Edlund

Valberedning
Andreas Mattsson (sammankallande)

Albin Henriksson

Sebastian Winther

Vill ni få kontakt med styrelsen och valberedningen? Kontakta oss!

 

 

Login för medlemmar