Kalender

Ansök om medlemskap

Här söker du medlemsskap i föreningen. Efter styrelsebeslut får du besked om du är antagen.

Härmed ansöker jag om medlemskap i Ing 2 Mässförening Bockarna. Jag har tagit del av utdraget ur föreningens stadgar nedan.

Ansökan om medlemskap


 

Utdrag ur föreningens stadgar, antagna 2002-02-28

Som medlem har jag tillgång till Bockhult och övriga lokaler som föreningen disponerar.

Jag kan efter bokning och mot erläggande av avgift disponera Bockhult för privata ändamål.

Jag har rätt att delta i föreningens fester och andra aktiviteter.

Jag är skyldig att följa föreningens stadgar och fastställda ordningsregler.

Jag är också skyldig att erlägga fastställda avgifter och ställa mig till förfogande för förtroendeuppdrag och arbetsuppgifter inom föreningen.

Mitt medlemskap upphör då jag gör hemställan härom.

Medlemskap kan också upphöra efter styrelsebeslut, vilket sker då jag ej betalt medlemsavgift, trots två påminnelser eller om jag som medlem har motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller intressen.

Login för medlemmar